joieria

"Ella experimenta  constantment amb la matèria cercant sempre la manera més fidel d’expressar el seu interior, els seus neguits o les seves alegries, en ocasions la seva ràbia, per damunt de preocupacions tecniques. El resultat són aquestes obres que des de la seva desbordant sinceritat ens transmeten l’expressió anímica d’un ésser sensible i creatiu que feliçment mai perdrà aquesta capacitat d’empatia que tant ens fa falta en el món en que vivim.

"

Fragment de la crítica de Raquel Medina feta en motiu de l'exposició "Miratge"

"Ella experimenta constantemente con la materia buscando siempre la manera más fiel de expresar su interior, sus problemas o sus alegrías, en ocasiones su rabia, por encima de preocupaciones técnicas. El resultado son estas obras que desde su desbordante sinceridad nos transmiten la expresión anímica de un ser sensible y creativo que felizmente nunca perderá esta capacidad de empatía que tanto nos hace falta en el mundo en que vivimos. " Fragmento de la crítica de Raquel Medina hecha con motivo de la exposición "Espejismo"

 

jewelry
"She constantly experiments with matter always seeking the most faithful to express their inner, their concerns or their joys, sometimes their anger, above concerns techniques. The result is that these works from their boundless sincerity convey the expression of a psychic being sensitive and creative happily never lose the capacity for empathy that we need in the world in which we live.
"

Fragment of criticism Raquel Medina made on the occasion of the exhibition "Mirage"